Strona główna » Odzież robocza dla nauczycieli

Odzież robocza dla nauczycieli

przez PewnaPani
0 komentarz

 

""

 

Jaka odzież robocza przysługuje nauczycielom, czy dyrekcja szkoły powinna zaopatrzyć nauczycieli w specjalne ubrania ?

Nauczycielom, tak jak wszystkim innym pracownikom szkoły, trzeba zapewnić nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej. Mają one ich chronić przed niebezpiecznym, a także szkodliwym działaniem czynników występujących w środowisku pracy.
Dodatkowo trzeba wyposażyć nauczycieli w odzież i obuwie robocze. Konieczność zapewnienia zarówno środków ochrony indywidualnej, jak i odzieży i obuwia roboczego zależy od tego, czy jest to niezbędne ze względu na charakter pracy na danym stanowisku.

 

 

W podjęciu decyzji o przyznaniu nauczycielowi odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pomoże prawidłowo przeprowadzona identyfikacja i weryfikacja zagrożeń. Odzież i obuwie robocze powinny być przydzielane pracownikom wykonującym prace, przy

których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także, gdy występują określone wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.  Natomiast środki ochrony indywidualnej należy przydzielać do stosowania, jeżeli ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych jest niewystarczające, w związku z czym pracownik przy wykonywaniu określonej pracy jest narażony na szkodliwe lub niebezpieczne czynniki w stopniu zagrażającym jego zdrowiu bądź bezpieczeństwu.

 

Okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego
Przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego zależą od charakteru oraz warunków pracy na określonych stanowiskach pracy, a także związanych z nimi stopnia brudzenia i niszczenia odzieży oraz obuwia roboczego, a także wymagań technologicznych, sanitarnych i bhp.

Jak dobierać środki ochrony indywidualnej?
Przy dobieraniu środków ochrony indywidualnej należy zwrócić uwagę, aby stanowiły one niezawodny środek zabezpieczający przed skutkami zagrożeń występujących przy wykonywaniu określonych prac. Nie mogą utrudniać pracy (swobody ruchów), czyli muszą być wygodne w użyciu,
dopasowane do użytkownika po każdym wyregulowaniu oraz łatwe do czyszczenia i konserwacji (prania). Nie można zapomnieć o aspektach ekonomicznych, jakie muszą spełniać środki ochrony indywidualnej. Powinny umożliwiać osiąganie dobrej wydajności pracy przy normalnym samopoczuciu pracownika, a dodatkowo powinny być trwałe, oszczędne i niewymagające częstej wymiany. Jeżeli w środowisku pracy występuje więcej niż jedno zagrożenie i pojawia się konieczność zastosowania więcej niż jednego środka ochrony indywidualnej, to zastosowane środki muszą dać się dopasować bez zmniejszenia ich skuteczności ochrony przed każdym z zagrożeń.

Zobacz  spódnice do pracy w sklepie bhp

Roszczenie o przydzielenie środków ochrony indywidualnej
Nawet gdy przepisy bhp oraz zakładowe normy przydziału środków ochrony indywidualnej nie przewidują ich stosowania na konkretnym stanowisku pracy, to nauczycielowi przysługuje roszczenie o ich przydzielenie.

Jeżeli nauczyciel zostanie wyposażony w środki ochrony indywidualnej, to fakt ten powinien być potwierdzony na piśmie.

Dokumentacja
Określenie rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na danych stanowiskach pracy w szkole jest niezbędne, powinno być dokonane w formie pisemnego porozumienia z przedstawicielami działających w zakładzie związków zawodowych, a tam, gdzie nie działają związki zawodowe – przedstawicielem pracowników.

Używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
Pracodawca (dyrektor szkoły) w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (w razie jej braku – przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym w szkole) może ustalić stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego.

Jeżeli nauczyciel używa własnej odzieży i obuwia roboczego, to należy mu się ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują terminu wypłaty takiego ekwiwalentu, jednak powinien być on związany z przewidywanymi okresami
używalności odzieży i obuwia roboczego. Wypłata ekwiwalentu powinna zatem następować najpóźniej przed upływem okresu używalności odzieży lub obuwia roboczego – tak, aby nauczyciel miał możliwość zakupu odzieży (obuwia) i zastąpienia odzieży (obuwia), która utraciła (które utraciło) cechy użytkowe.
Spór o ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracownika (nauczyciela) własnej odzieży i obuwia roboczego jest sporem ze stosunku pracy. W związku z tym roszczenie o taki ekwiwalent może być dochodzone przed sądem pracy.

Warto zaproponować nauczycielowi aby sam mógł wybrać spódnicę czy koszulę, przykład spódnicy roboczej dla nauczyciela można znaleźć tutaj: koszule robocze

Odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe
Dyrektor szkoły musi zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze miały odpowiednie właściwości ochronne oraz użytkowe. Ma także obowiązek zapewnić ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli nie może zapewnić prania

 

Zostaw komentarz

©Pewna Pani. All Right Reserved.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że się z tym zgadzasz, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. OK Więcej

Polityka prywatności i plików cookie